Vi påminner om att tjänsteavtalen ska vara påskrivna och inlämnade senast den 15:e juni till Anki.

Detta gäller samtliga medlemmar!

/Styrelsen

Translate »