Support

Internet / Telefon

Driftstörning Internet/Telefon: Dra ur kontakten till mediaomvandlaren och starta om den innan du kontaktar supporten.

TV

Driftstörning TV: Dra ur kontakten till TV-boxen (och ev. även till mediaomvandlaren) och starta om den innan du kontaktar supporten.

OBS! Styrelsen kan varken påverka fel, driftsstörningar mm. för Internet, Telefoni och/eller TV. Vänligen kontakta respektive support ovan.

Translate »