2013-12-30 15.23.28_mot Åparp
Sista arbetsdagen 2013 – på väg mot Åparp.

En liten summering av 2013,  vädret har vi haft  med oss – några enstaka kalla dagar när vi var i Skårås, som genast blev lite sämre dagar för oss.

Mycket sten finns det i våra trakter, mer eller mindre och mycket el också som gör att det måste grävas med försiktighet.
Vi håller kalkylen när det gäller grävningen och återställningen. Varje dag stämmer vi av och följer upp hur det går.
Vi har nu nått drygt 50 % och Metrias senaste inmätning är 37432 meter.
Blåsning av fibern är gjordes i höstas i Drängsereds-Ekhult –Långhult och Äskhult med ett bra resultat.

Ett nytt år har vi  nu framför oss – nu är vi  närmare fiber än någonsin – vi hoppas på fortsatt bra grävväder för våra gräventreprenörer under 2014 och vi har även planerat in tryckningar med Styrud nu i början på året. När vi fått ihop tryckningar – kommer vi att driva på att få med fiberblåsningen.
Information kommer naturligtvis några veckor innan så alla hinner få upp sina anslutningsboxar. 116 Anslutningsboxar har vi delat ut 2013.
157 anslutningar har vi totalt registrerade, dock har vi några platser kvar – vet ni någon som inte är med, finns det fortfarande möjlighet att ansluta sig. En möjlighet som aldrig kommer tillbaka.
Ansökan till Framtidsbanken är inskickad – svar väntas i jan/feb.
Kommunikationsoperatör ligger ute för offentlig upphandling och nästa upphandling vi har framför oss är drift och underhåll av det passiva nätet.

Vi vill nu önska alla medlemmar, våra entreprenörer och Falkenbergs kommun
ett riktigt Gott Nytt År!

Anki Svensson
Ordförande, Krogsereds Fiber

Translate »