Onsdagen den 4 November kl. 11.00-13.00 kommer det utföras ett underhållsarbete som påverkar anslutna IPTV kunder.
Underhållsarbetet kommer innebära att tv-signalen kan komma att innehålla kortare avbrott under arbetet. Arbetet utförs för att kvalitetssäkra tv-leveransen och det beräknas pågå under ca två timmar.

Om ni som kunder upplever problem med tv-signalen efter detta arbete, vänligen kontakta Sappa på telefon 0774-444 744.

Translate »