Info från Net at Once
Det kommer att vara ett planerat avbrott natten 2017-05-09 mellan 00:00 och 06:00.
Avbrottstid kommer vara ca 2 timmar.
Se information här.

 

Orsak
En av våra underleverantörer som har fibern mellan Göteborg och Ätran ska utföra ett planerat arbete med information nedan. Vad det innebär är helt enkelt att de vill försäkra sig om att kvalitén på sträckan är fortsatt bra.
Justering av optiska nivåer på fibersträckan mellan Göteborg och Falkenberg.

Translate »