Info från Net at Once
Det kommer att vara ett planerat avbrott natten 2017-08-29 mellan 00:00 och 00:30.
Beräknad avbrottstid: ca 5 min.

Påverkad tjänst: Samtliga tjänster.
Information: Underleverantör kommer utföra arbete vilket innebär ett avbrott i samtliga tjänster.

Se information här.

Orsak:
Flytta på fiberpar.

Translate »