Info från Net at Once
Det kommer att vara ett planerat avbrott natten 2017-09-28 mellan 02:00 och 06:00.
Beräknad avbrottstid: ca 1-2 tim.

Påverkad tjänst: Samtliga tjänster.
Information / Orsak: Byte av centralutrustning i Göteborg.

Se mer information här.

Translate »