Info från Net at Once
Det kommer att vara ett planerat avbrott natten 2017-05-16 mellan 00:05 och 01:05.
Beräknad avbrottstid: ca 10 min.

Se information här.

Orsak:
En underleverantör till vår (Net at Once) underleverantör har arbete i sitt nät.

Translate »