Info från Net at Once
Det kommer att vara ett planerat avbrott natten 2018-01-16 mellan 02:00 och 07:00.

Påverkad tjänst: Samtliga tjänster.
Information / Orsak: Net at Once kommer under natten genomföra ett utvecklingsarbete för att stärka driftkvalitén.

OBS! Efter arbetet är avslutat kan det krävas en omstart utav mediaomvandlaren.

Se mer information här.

Translate »