Info från Net at Once
2017-11-01 mellan 00:00 och 06:00, samt 2017-11-02 mellan 00:00 och 06:00, kommer det att vara ett planerat avbrott i nätet.
Beräknad avbrottstid: ca 1 tim.

Påverkad tjänst: Samtliga tjänster.

Information / Orsak: Underleverantör kommer genomföra ett planerat arbete.

Se mer information här.

Translate »