Eu-Skylt

EU-skylten som står uppsatt jämte busskuren, utanför kyrkan, med texten “Här investerar vi för att öka tillgången till bredband på landsbygdenmåste sitta uppe i minst 5 år, det har med bidragen från EU att göra.

Skulle det göras en inspektion och skylten inte är på plats, så kan föreningen, dvs. samtliga medlemmar, bli återbetalningsskyldiga för en del av bidragen.

Så ser ni att skylten inte är på plats, ligger ner eller är borta, kontakta Styrelsen omedelbart.

Translate »