Föreningen har beslutat att anlitat LT-service för installation av mediaomvandlaren hos medlemmarna. 
Kostnaden för detta står föreningen för.
OBS! Det är endast montering/uppsättningen av mediaomvandlaren detta gäller. Ingen kabeldragning mm.

Installationerna börjar vecka 30 av Tobias Bengtsson och Pontuz Swahn – se schema här. Dom kommer att arbeta med detta vardagar mellan 07:30-17:00.

 

Den medlem som vill ha en annan lösning, göra det själv mm., ordnar detta själv samt står för alla ev. kostnader som uppstår i samband med installationen.
Avbokning görs här.
OBS! Deadline för avbokning är lördagen den 19/7.

 

Ni som vill ha denna hjälp men inte kan enligt schemat – försök att ordna detta ändå på något sätt eller ring Tobias Bengtsson 0706-30 01 58 för ombokning.
Eventuella frågor om detta hänvisas till Tobias.

 

Translate »