Krogsereds Fiber – Senaste nytt

Integritetspolicy, Krogsereds Fiber

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. Det är en gemensam lag som skall göra att samma regler gäller överallt i hela Europa. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL), som har varit en svensk lag sedan 1988. Förordningen innebär en...

läs mer

Arbete med GDPR

Styrelsen håller för närvarande på med arbete gällande de nya dataskyddsreglerna (GDPR) Både vad som kommer att gälla internt så väl som externt. Vi kommer även att se över alla våra rutiner för hantering av personuppgifter. Det är ett stort arbete men allt kommer att...

läs mer

Påminnelse om EU-skylten

EU-skylten som står uppsatt jämte busskuren, utanför kyrkan, med texten "Här investerar vi för att öka tillgången till bredband på landsbygden" måste sitta uppe i minst 5 år, det har med bidragen från EU att göra. Skulle det göras en inspektion och skylten inte är på...

läs mer

SUPPORT INTERNET / TELEFONI

Felanmälan

Nyhetsarkiv

Translate »