Krogsereds Fiber – Senaste nytt

Planerade avbrott i mars

Info från Net at Once angående Planerade Avbrott 2019-03-20 Arbete påbörjas: 00:01 Arbete beräknas klart: 06:00 Påverkad tjänst: Internet, tv och telefoni. Under denna tid kommer all kommunikation att ligga nere.   2019-03-27 Arbete påbörjas: 04:00 Arbete...

läs mer

Inloggning för medlemmar

Vi har nu skapat en inloggningsmöjlighet för våra medlemmar. Detta för att kunna visa visst material som endast är till för medlemmar. Mer om detta står i nyhetsbrevet som skickades ut via post i veckan. Du kommer åt "Mitt Konto" längst upp i menyn på dator,...

läs mer

Integritetspolicy, Krogsereds Fiber

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. Det är en gemensam lag som skall göra att samma regler gäller överallt i hela Europa. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL), som har varit en svensk lag sedan 1988. Förordningen innebär en...

läs mer

Arbete med GDPR

Styrelsen håller för närvarande på med arbete gällande de nya dataskyddsreglerna (GDPR) Både vad som kommer att gälla internt så väl som externt. Vi kommer även att se över alla våra rutiner för hantering av personuppgifter. Det är ett stort arbete men allt kommer att...

läs mer

Påminnelse om EU-skylten

EU-skylten som står uppsatt jämte busskuren, utanför kyrkan, med texten "Här investerar vi för att öka tillgången till bredband på landsbygden" måste sitta uppe i minst 5 år, det har med bidragen från EU att göra. Skulle det göras en inspektion och skylten inte är på...

läs mer

SUPPORT INTERNET / TELEFONI

Felanmälan

Nyhetsarkiv

Translate »