Net at Once vann den nya upphandlingen om drift och underhåll.

Styrelsen valde SLA (Service Level Agreement) Premium, och har nu skrivit avtal med Net at Once (NAO). Detta innebär bl.a. att NAO har full kontroll från noden hem till slutkund, samt snabbare åtgärdstid vid felsökning, både på distans och plats, av det passiva nätet och den aktiva nodutrustningen.

Medlemmar kontaktar NAO som vanligt vid ev. störningar på Internet / telefon.

Translate »