anslutning

 

Fastighetsägaren ansluter själv fibern mellan mediaomvandlaren/nätverksuttag (aktiv
utrustning) och anslutningsboxen utanför huset där inkommande slang finns.

Avlämningspunkten (Smartboxen) i huset skall helst vara i närhet av TV:n och i närhet av eluttag. Från den aktiva utrustningen behöver kablar installeras till befintliga TV apparater i huset alternativt om man väljer att komplettera med trådlösa TV‐boxar.

pdf_ikon Läs hela bilaga 8 här. | Övriga dokument.

 

Translate »