Igår kväll hade samtliga projektgrupper, områdesansvariga och styrelsen möte i bygdegården tillsammans med ByNet och Bertil Svederbergs Gräv.

Man gick igenom de olika rollerna, hur det i praktiken kommer att fungera vid grävning, dagsverken och grävning på egen tomt diskuterades, samt styrelsen meddelade att om ca 2-3 veckor kommer vi att sätta igång att gräva. Vi inväntar bara några beslut från bl.a. Länsstyrelsen och ledningskollen.

Mer info kommer efter styrelsemötet nästa vecka.

 

Efter kaffet så gick man igenom en karta med den tänkta fibersträckningen i Drängsered – Ekhult, Långhult och Äskhult där man ska börja gräva.

Det är jätteviktigt att alla markägare skriver på och lämnar in avtalen – annars kommer vi inte igång med grävning i alla områden!

Vi saknar ca 40 st markavtal.
Kontakta Anki på 0346-620 24 för eventuella frågor och/eller inlämning

 

Translate »