2013-11-01 15.27

Har du inte monterat själva boxen på väggen i helgen samt kopplat in slangen (den måste ligga nergrävd i marken) så blir det ingen blåsning!
Det betyder att hela projektet kan försenas och det kan bli merkostnader för föreningen = medlemmarna!

Tänk på att boxen ska sitta på utsidan av huset och sätter ni boxen högre än 1,3 meter så måste ni ställa ut något för killarna att stå på när dom blåser/svetsar.
Tänk även på att den gula klisterlappen med beteckningen för er anslutning måste sitta på utsidan på den vita boxen så att dom blåser till rätt anslutning. Den ska ligga i påsen som ni fick boxen i. Prata med områdesansvarig annars.

Senast söndagen den 6/4 måste ni som inte monterat den vita fiberkabeln inifrån huset ut i anslutningsboxen göra det.
DE-teknik kommer troligen att börja svetsa fibern i början av nästa vecka, och är inte den vita fiberkabeln ansluten så blir det heller ingen svetsning. Detta kan också leda till ökade kostnader om dom måste komma tillbaka.

 

fastighetsinstallation

 

pdf_ikonBilaga 8 –  Fastighetsanslutning
pdf_ikonFastighetsinstallation

 

Translate »