olycksfall-nallar

Observera att den kollektiva olycksfallsförsäkringen för dagsverkare går ut den sista maj.
Allt dagsverke bör därför vara klart då!

Frågor om dagsverke hänvisas till Joakim Dannegren.

 

Translate »