Krogsereds Fiber Ek. För. inbjuder till
Informationsmöte i bygdegården Onsdagen den 9 maj kl. 18:00

• ByNet informerar om fiber
• Fika
• Frågestund

Vi ser helst att minst en person från varje hushåll närvarar.

Translate »