2013-10-14 15.40.38_Anette

Har ni åsikter om återställningen som behöver kompletteras eller rättas till, inkom med era synpunkter till eran områdesansvarig senast den 24 mars.

Områdesansvariga kommer sen att få redovisa era åsikter i mitten av vecka 13. Adrian från byNet och Bertil Svederbergs Gräv kommer att närvara vid detta möte ihop med styrelsen och områdesansvariga.

 

Translate »