2016-04-03 14.11.43
33 st medlemmar slöt upp på årsmötet idag.

Idag hade Krogsereds Fiber årsmöte i bygdegården.

Bland annat beslutade årsmötet, via röstning (15 mot 9) att uppdatera det kollektiva TV-tillägget från paketet “TV mellan” till “TV mer”. Det betyder att alla medlemmar som har kollektivt TV får 2 st extra kanaler (Axess TV + TV4 HD), plus att Sappas egna paket “Sappa Alltid” försvinner om man valt/väljer till ytterligare kanaler samt om man har köpt/köper till fler tv-boxar.

Prismässigt blir detta en ökning på 12,50 kr/månad/anslutning (för er som har TV!). Har man däremot extra kanaler/box så sparar man totalt 36 kr/mån.

Detta kommer att träda i kraft fr.o.m 1 juli 2016.

 

Joakim Dannegren avtackades för sina år i styrelsen med en blomma.

 

Till styrelse för 2016 valdes:

Ordförande: Ann-Christine “Anki” Svensson
Sekreterare: Tobias Bengtsson
Kassör: Leif Persson
Ledamot: Johnny Åberg
Ledamot: Henrik Schough

Suppleant: Jonny Severinsson

 

Fullständigt årsmötesprotokoll kommer…

Translate »