OBS!  Skruva inte loss anslutningsboxen från väggen vid ex. byte av klädselbrädor, det kan medföra att du bryter fibern – den slutar att fungera. Detta medför avbrott i alla dina fibertjänster samt extra kostnader för dig.

För råd angående nedtagning av boxen ring  Net at Once  på 0771-404 400
eller föreningen0346- 620 24 alt. 070 212 12 06.

Translate »