2013-10-14 15.40.38_Anette

Har ni åsikter om återställningen som behöver kompletteras eller rättas till, inkom med era synpunkter till era områdesansvariga eller till Styrelsen senast den 24 mars.

Redovisning kommer att ske i mitten av vecka 13 där Adrian från byNet och Bertil Svederbergs Gräv kommer att närvara ihop med styrelsen och områdesansvariga.

Viktigt att ni hör av er om ni har några åsikter – Får vi inget veta så kan vi heller inte åtgärda!

 

Anki, Ordförande
anki@skogsdata.se

 

Translate »