Bild1.2013-10-09 19.51.02
Klicka för större bild

Anslutningsboxen ska sitta på utsidan av huset. Höjd från mark 0,5- 1 m.
Söktråden i varningsnätet skall följa med upp på slangen – tejpa fast söktråden runt slangen.
Vill man att det skall se snyggt ut, kan man sätta ett kabelskydd runt slang och söktråden.

 

Bild2.2013-10-09 19.51.26
Klicka för större bild

Borrar hål genom väggen, hålet skall slutta utåt. Sätt dosan över hålet, så hållet kommer ¼ från ovansidan. 2 m fiberkabel (vita sladden) skall viras runt i dosan.

 

Bild3.2013-10-09 19.51.42
Klicka för större bild

Insidan av huset- tänk på att inte knäcka fiberkabeln, får inte böja den mer än en snusdosas form – så inte skador uppstår – då blir det lägre hastighet.

 

Viktigt!
Läs den informationen som är med i påsen till anslutningsboxen, du får den från den områdesansvarige när det blir aktuellt för ditt område.

 

Translate »